22. novembril kell 18.00 tutvustab Eduard Vilde Muuseum Solarise keskuse Apollos armastatud klassiku Eduard Vilde monograafiat. Lugejad kohtuvad raamatu autori, Vilde-uurija Livia Viitoliga. Esitlusel kuuleb ka valitud lõike uuest monograafiast.

Vildest on monograafiaid kirjutatud ju varemgi, kuid ulatuslikumad nendest jäävad paraku nõukogude aega ning on ajale vastavalt „kallutatud“ ning tsensuuri kärbitud. Vilde „õnn“ oli olla nõukogude võimu näidiskirjanikuks, kelle teoseid käsitleti eelkõige kriitilise realismi ja klassivõitluse võtmes.  
Tõlgendustest hoolimata on Vildet ja tema mitmetahulist loomingut ikka armastatud.
Livia Viitoli kirjutatud monograafia taastab Eduard Vilde isiksuse ja loomingu mitmekülgsuse. Ladusa sulega ja imetlusväärse põhjalikkusega on autor kujutanud klassiku elu erinevaid etappe: lapsepõlve kaunis Muuga mõisas, tormilist noorust, sotsiaaldemokraatlike vaadete kujunemist, rännuaastaid ja pagulust, küpsemist kirjanikuna, Vildet dramaturgi ja diplomaadina, läbi elu kestvat muret oma rahva keele ja saatuse pärast. Vilde kujunemisele isiksusena on kahtlemata suurt mõju avaldanud ka tema elus olulised naised. Lisaväärtuse annab teosele see, et Vilde elu ja tegevust on vaadeldud tema suhete kaudu teekonna ja ajakaaslastega, kelledest osa saavad eraldi sõna veel raamatu lõpulisas nagu näiteks A. H. Tammsaare, Linda Vilde, kirjandusteadlane Marta Sillaots.