Kõuehäälne vaikus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Tänapäeval võib paljudes maades täheldada kahtlase väärtusega esoteerika ja nõiakunsti hoogsat võidukäiku. Õnneks on tasahaaval suurenemas ka huvi idamaiste õpetuste vastu. Pluralismi ajastul pole hõlbus orienteeruda kümneis kummalistes ismides, mida kõikvõimalikel kursustel ja sadades raamatuis pakutakse. Suur hulk ”vaimseid õpetusi” pakub igapäevaelu probleemidele peibutavalt lihtsaid lahendusi. Seda ei saa kuidagi öelda selles raamatus vaadeldava taoismi ja zen-budismi kohta. Mõlemad mainitud õpetused (usundid, eluviisid) eeldavad mitte üksnes süüvivat mõttetööd, vaid ka valmisolekut vabaneda nii mõnestki mugavast vaimsest harjumusest ja eelarvamusest. Laozi ja Zhuangzi õpetuste mõistmiseks ja zeni sisu ning sihtide lahtiseletamiseks tuleb tavaloogika ajutiselt kõrvale jätta, õppides elunähtusi vaatlema läbi paradoksaalloogika prisma.
Zeni sisu on teadustermineis peaaegu võimatu piiritleda, elus eneses aga pole selle rakendamisel piire. Järgnevad pealkirjad räägivad ise enese eest: ”Zen ja meeletervendus”, ”Zen ja armastus”, ”Zen ja seks”, ”Zen ja teetseremoonia”, ”Zen ja kokakunst”, „Zen lille-seades“, ”Zen võitluskunstides“, ”Zen ja aiakujundus”, ”Zen kodukorrastuses”, „Zen pildistamisel“. USA ulmekirjanik Ray Bradbury avaldas kunagi teose „Zen in the Art of Writing“ (Zen kirjutamiskunstis). Eesti keeles on ilmunud Robert M. Pirsigi ”Zen ja mootorratta hooldamise kunst” (2008), kus põimuvad kaks tegevusliini: mootorrattaretk läbi mitme USA osariigi ning zen-budistist autori mõtterännakud. Raamat innustas omal ajal paljusid inimesi taolist retke ette võtma, et iseendas ja maailmas suuremale selgusele jõuda. Peter Zürni sulest ilmus raamat „Japan zwischen Yen und Zen. Vom Geist und Stil der Söhne der Samurai“ (Jaapan jeeni ja zeni vahel. Samurai poegade vaimust ja stiilist.) Viimati- mainitu on vaid üheks näiteks arvutuist teostest, mis kirjeldavad zeni vaimu traditsioonilises ja tänapäeva Jaapanis. Etnopsühholoogide väitel on zeni mõjuala jaapanlaste elus sedavõrd ulatuslik, et seda kohapeal ei osata enam teadvustada, see tundub endastmõistetav.

Ehkki zenist on Eestis avaldatud juba kümmekond tõlkeraamatut, on mainitud Kaug-Ida õpetuses tänini meie jaoks palju seletamatut. Püüan oma raamatus rõhutada neid zeni külgi, millest võiks ilmselget kasu olla igapäevaelu ettevõtmistes. Koanide üle mõtisklemine võiks julgustada mõnele keerukale probleemile uue vaatenurga otsingut. Meeleharjutused ja meditatiivne teadvelolek kahandavad stressi ja virgutavad loovust. Zen võiks anda impulsse keskendumisvõime arendamiseks, kodu kujundamiseks ja ilu loomiseks enese ümber, aga ka selleks, et paljusid töid ja igapäevaseid ülesandeid sooritada senisest jõudsamalt ja sujuvamalt.
Sisukord

Valik kōane Hiinast ja Jaapanist
Zeni eelkäijate ja õpetajate mõtteteri
Kōanide keelest ja zeni meelest
33 meeletreeningu harjutust
Keskendumiskunst
Sujuva soorituse zen
Lisad: Kaizen; Zen ja huumor; Enesepettuse budism, Voogamiskogemus ja flow;
Zeni printsiipe pildistamisel, Kümnerealine Kannoni suutra
Toode on läbimüüdud!