Kriminaalpsühholoogia

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat põhineb õiguspsühholoogia loengutel, mida autor aastate vältel Tartu Ülikoolis tulevastele juristidele ja psühholoogidele on pidanud.
Varem kogutud materjale täiendas, süstematiseeris ja mõtestas ta sügavamalt
lahti 2006/2007 õppeaastal ning püüdis anda edasi teoreetiliste ja metodoloogiliste
seisukohtade mitmekesisust, mis tänapäeval valitseb kriminaalse
käitumise ja kurjategija isiksuse teaduslikul uurimisel.

Raamatu tekst koosneb sissejuhatusest ja neljateistkümnest peatükist,
mis sisu järgi jaotuvad nelja suuremasse plokki.

Eesmärgiks oli rõhutada efektiivsema koostöö vajadust erinevate
distsipliinide (õigus, psühholoogia, psühhiaatria, sotsioloogia) esindajate
vahel. Õigus ilma teiste sotsiaal- ja käitumisteaduslike distsipliinideta on
“pime” (unustades mõnikord ära inimloomuse), kuid tegutsev ja mõjukas.
Psühholoogia ja teised käitumisteadused näevad küll enam inimlikke
dimensioone, kuid ei suuda ilma õiguseta ühiskonnas midagi olulist korda
saata. Seepärast peavadki õigus ja käitumisteadused inimkonna parema
tuleviku nimel tegutsema alati koostöös.
Toode on läbimüüdud!