Lasteaiaõpetaja tunnustamise ja hindamise võimalusi

5 viiest
Hinda
Toode on väljamüüdud!
Kogumik on mõeldud nii lasteaia pedagoogidele kui juhtidele, samuti eelkoolipedagoogikat õppivatele üliõpilastele. Keskne teema on õpetaja motiveerimine, tunnustamine ja hindamine lasteaias. Temaatika on aktuaalne, kuna tänapäeval uuritakse palju õpetaja professionaalse arengu toetamise võimalusi, kus olulisel kohal on ka motiveerimise ja hindamise süsteemid. Lasteasutustes sõltub personali tasustamine enamasti omavalitsuse võimalustest, seega on oluline leida ka mitterahalise tunnustamise võimalusi ning luua töötaja vajadusi arvestav tunnustussüsteem. Kogumik koosneb neljast artiklist, kus lisaks teoreetilistele alustele on esitatud ka praktilisi näiteid.
Toode on väljamüüdud!