Lause õigekeelsus: juhatused ja harjutused

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Tartu Ülikooli emeriitprofessori raamatu neljas, täiendatud trükk käsitleb hea keele vaatevinklist kõiki põhilisi lauseehituse küsimusi: öeldise ühildumist ja aja-, tegumoe- ning eitusvormide kasutust, nimisõna käände ja kaassõna valikut, sõnajärge, täiendi ja lisandi vormistust, kõrvallausete, lauselühendite ja teonimetarindite kasutust, asendust, kordust ja väljajättu ning palju muud. Siin on ka põhjalik kirjavahemärkide tarvitusõpetus. Kõigi käsitletud teemade kohta on koostatud harjutused.Uus trükk on kooskõlas „Eesti keele käsiraamatu“ peagi ilmuva uuendatud väljaandega.
Raamat sobib kasutamiseks kõigile.
Toode on läbimüüdud!