Loomade heaolu. Õpik kõrgkoolidele

5 viiest
Hinda
Tarne 7 tööpäeva
11,99 €
-60%
Tavahind: 29,90 €
Saadavus kauplustes
Loomade heaolu defineeritakse kui inimese suhtumist looma ning inimese kohustust tagada loomade humaanne ja vastutustundlik kohtlemine. Huvi loomade heaolu kui uurimisvaldkonna vastu on Eesti teadlaste hulgas aasta-aastalt suurenenud. Sama trendi on märgata ka meie ülikoolide tudengite hulgas, kes on huvitatud temaatikast läbi vabaainete ja vastavatel ainekursustel osalemisega. Antud temaatika haakub väga laia eri valdkondade spektriga – alates humaanmeditsiinist ja veterinaarmeditsiinist kuni mitmete bioloogiateaduste harudeni, hõlmates neis kõigis suuremal või vähemal määral kokkupuutepunkte loomade heaoluga seotud küsimustes. Samas senine õppe- ja teadustöö on baseerunud võõrkeelsel teadus- ja õppekirjandusel ning omakeelse õpiku puudumine on takistanud mitmete erialade üliõpilaste kvaliteetse õppetöö läbiviimist kui ka valdkonna spetsialistide ja ametnike koolitustegevust temaatikaga seotud teemadel. Senine eestikeelne loomakasvatus- ja veterinaarmeditsiinialane õppekirjanduse on peamiselt keskendunud loomapidamise nõuete ja keskkonnategurite mõjude käsitlemisele, jättes arvestamata looma heaolu seosed käitumise, tervise ja toodangunäitajatega.

Loomade heaolu on praktilise loomapidamise mõistes enamat kui kvaliteetne sööt ja mugav lamamisase, võttes arvesse liigiomast käitumist, inimese ja keskkonna mõjureid, intensiivtootmisest või loomkatsetest põhjustatud stressi ning haiguste esinemise võimalust jpm. Lisaks üldiste mõistete seletamisele ja temaatika käsitlemisele, annab uus õpik võimaluse koondada ühtede kaante vahele ka spetsiifilisemaid teemasid nagu näiteks katseloomade heaolu, kalade heaolu ja kompaktne peatükk loomade heaolu valdkonna seadusandlusest.

Loodame, et vastvalminud loomade heaolu kõrgkooliõpik pakub huvi laiale lugejaskonnale.
Tarne 7 tööpäeva
11,99 €
-60%
Tavahind: 29,90 €
Saadavus kauplustes