Loomadest abivaimud, meie abilised

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kui inimesega juhtub seoses loomadega midagi ebaharilikku või ta näeb nägemusi, mis on loomadega seotud, tekib tal soov selle sündmuse või nende loomadega seotud sõnumi mõte lahti mõistatada, sest sellega püütakse meile sageli edasi anda vaimuilma läkitusi. Tal tekib soov aru saada, miks ilmus just see, aga mitte mõni teine loom, kas see on tema väeloom, tootemloom või kaitsevaim-loom ja kuidas on see seotud tema enda individuaalsete iseärasuste või iseloomuga? Ta tahab ka teada, milliste loomadest abivaimude poole ta võib ühel või teisel juhul pöörduda. Selles raamatus jutustatakse teile paljudest loomadest ja vaimuilmaga seotud sümbolitest, mida nad endaga kaasa toovad. Need pole loomade üksikasjalikud ja täpsed kirjeldused, vaid lihtsalt „pildid“ loomade ilma esindajatest.
Me teame, kuidas näeb välja enamus loomadest, aga kui üks neist näib teie jaoks olevat kaitsevaim või saatja? Võib-olla saame temalt meile vajalikku informatsiooni?
Šamaanirännakul kohatavatel loomadel, s. t. väeloomadel, kaitse- ja abivaimudel on oma olemasolu mõte ja eesmärk. Looma vaimul on füüsilise või vahest ka müütilise looma välimus, aga teda ei ole füüsilises maailmas olemas. Ta eksisteerib ainult mittetavalises tegelikkuses, kuid mõjutab ka meie, inimeste igapäevast elu. Kuigi loomast abivaim tundub meile olevat vaid kujutluspilt, on ta siiski reaalne kasuliku väe allikas.
Loom-abivaim on füüsiliselt tunnetamatu, looma kujul eksisteeriv vaimne energia ehk vägi. See on vaimuenergia kogum, mis pärineb inimese alateadvusest või teadvustamata olemusest ja sellele annab eluvõime inimese vaim. See on inimese „loomse" loomuse üks aspektidest.
Abivaim on energiakogum. Ta annab inimesele neid omadusi, mis iseloomustavad teda ennast.
Tema omadused ja tunnused ei ole täpselt samasugused kui on ühel seda liiki loomal, vaid pigem on tal terve loomade grupi või kogu loomaliigi omadused, mis nagu oleksid koondunud ühe olendi sisse.
Meil kõigil on loomadest abivaimud, ka siis, kui me ise nendest midagi ei tea. Loom-abivaim suurendab inimese füüsilise ja emotsionaalse energia hulka ning tõstab vaimset aktiivsust, sest seob teda kindla, stabiilse energiaallikaga. Loomast abivaim ei ole iseseisev olemasoluvorm. See on teie enda vaimujõu üks osa, teis olev energiakogum. See ei valitse teid, vaid teie valitsete seda.
Toode on läbimüüdud!