Maailma ja eesti ajalugu CD-ROM

Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
CD-ROM sisaldab kõiki kirjastuses Avita ilmunud õpikumaterjale, mis käsitlevad maailma ja Eesti ajalugu esiajast kuni 16. sajandini (Eesti osas kuni Vana-Liivimaa languseni, maailma ajaloo osas suurte maadeavastusteni). Lisaks on CD-l suur hulk lisainformatsiooni (artiklid, fotod, joonised, kaardid, video- ja audiomaterjal, viited internetilehekülgedele). Põhikooli ja gümnaasiumi materjalid on omavahel seotud nii, et on võimalik kiiresti hankida lisateavet vanema klassi õpikust või korrata juba varem õpitut. CD-ROM-i õppekavale vastavate materjalide sisuline ja vormiline identsus õpikutega võimaldab korrata tunnis läbivõetud õppetükke, kasutades selleks viiteid, kommentaare, selgitusi, illustratsioone ja teste, mida õpik ei sisalda. Töövihikuid võib CD versioonis vabalt muuta: suurendada või vähendada tööülesannete mahtu, muuta töökäske jms. CD-ROM on varustatud otsingusüsteemiga.
CD-ROM sobib õppematerjaliks üldhariduskoolidele ja kõrgkooli algastmele.
Toode on läbimüüdud!