Maailmareligioonid

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat tutvustab populaarses vormis ja rohkete värviliste illustratsioonidega hinduismi, budismi, Hiina ja Jaapani religioone, judaismi, kristlust ja islamit. Antakse ülevaade nende kujunemisest, ajaloost ja õpetuse põhisisust. Raamat algab kaugemate, keerukamate ja õhtumaade inimestele raskemini mõistetavate idamaade religioonidega, mille terminite kirjutusviisiski ei ole meil veel täielikku üksmeelt.

Pärast judaismi ja kristlust järjekorras viimase religioonina leiab tutvustamist islam kui tänapäeva maailmas enim kõneainet pakkuv religioon.

Iseseisva osa raamatust moodustavad rööbiti kulgevad ohtrad illustratsioonid koos selgitavate allkirjadega, mis moodustaksid nagu omaette loo. Ka üksnes pilte vaadates ja nende allkirju lugedes on võimalik saada ilmekas ülevaade maailmas olulist rolli mänginud religioonide olemusest ja eripärast.
Toode on läbimüüdud!