Masin, mis muutis maailma

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Rahvusvaheliselt loetakse James Womacki, Daniel Jonesi ja Daniel Roosi raamatut „Masin, mis muutis maailma” üheks oluliseimaks tänapäevaseid juhtimispõhimõtteid tutvustavaks teoseks. Raamat käsitleb küll ettevõtte struktuuri ja töökorraldust ühes tööstusharus, autotööstuses, kuid praeguseks on teada, et samad toimimispõhimõtted on levinud ka muudesse tööstusharudesse, teenuste valdkonda ja avalikku sektorisse. Aitab mõista ja selgelt eristada ajaloolisi tootmiskorralduslikke paradigmasid: käsitöönduslikku tootmist (craft production), masstootmist (mass production) ja timmitud tootmist (lean production).

Tänapäeva tootmiskorralduslikuks standardiks peetakse timmitud tootmist. Käesolev raamat näitab, kuidas see kujunes autotööstuses ja kuidas erineb varasemast,masstootmisest.See raamat on timmitud tootmise alusteos.Ei ole ilmunud ühtegi timmitud tootmist või timmitud lähenemisviisi (lean) laiemalt käsitlevat uurimust,mis ei viitaks kas või kordki sellele raamatule. Praegu on timmitud tootmise võimsus lõplikult tõestatud ja timmitud tootmise põhimõtteid on laialdaselt rakendatud paljudes tööstusharudes. Põhinedes Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teedrajaval ülemaailmsel tööstusliku konkurentsi uuringul, pakub „Masin, mis muutis maailma” kogu timmitud ärisüsteemi esmaanalüüsi, kaasa arvatud tootearendus, tarnejuhtimine, müük, teenindus ja tootmine.

Lühidalt öeldes, see raamat räägib masstootmise ja timmitud tootmise erisustest ning sellest miks timmitud tootmine on parem.
Toode on läbimüüdud!