Matemaatika 11. klassile

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid gümnaasiumi matemaatikakursuse järgmiste teemade kohta:

1. Jadad. Funktsioonid I.

2. Funktsioonid II.

3. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.

4. Tuletise rakendused.

Samade autorite X klassi õpiku traditsiooni jätkates on õpikus eristatud A ja B raskusastme ülesanded. Osa õpiku teemasid on varustatud tärnikesega. Need teemad ei kuulu riikliku õppekavaga fikseeritud kõigile õpilastele kohustusliku materjali hulka ja on mõeldud õpetamiseks lisakursustena. Kõik see võimaldab õpikut kasutada nii kitsa kui ka laia kursuse õppijatel. Iga peatüki lõpus on toodud valik küsimusi ja ülesandeid enesekontrolliks. Nendele küsimustele vastamine ja ülesannete lahendamine võimaldab õppijal selgusele jõuda, kas XI klassi põhimaterjal on omandatud. Õpiku lõpus on esitatud kordavad ülesanded ja õpiku ülesannete vastused.
Toode on läbimüüdud!