Matemaatika riigieksami ülesanded koos vastustega 1997-2007

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik sisaldab aastatel 1997-2007 käibel olnud matemaatika riigieksamite ülesandeid koos vastustega. Ülesanded on esitatud eksamiülesannete komplektidena aastate lõikes. Lisatud on tabel, mis võimaldab neid vaadelda ka ainekava teemade lõikes.
Toode on läbimüüdud!