Materjalitehnika 1+2 osa komplektis. Tehnomaterjalid. Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Täismahulise materjalitehnika aluskursuse õpik on mõeldud nii ülikoolide bakalaureuseõppe kui ka teiste kõrgkoolide tehnikaalade üliõpilastele, kelle õppekavas on materjalitehnika põhiõppe aineid (tehnomaterjalid, konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia või materjalitehnika).
Kumbki osa omab eraldi sisukorda ja aineloetelu, mis võimaldab kumbagi osa teineteisest sõltumatult kasutada. Iga peatüki ees on toodud ka sisukord, mis võimaldab õpiku lihtsamat käsitlemist. Iga peatükk lõpeb kordamisküsimustega, mis võimaldavad üliõpilasel paremini mõista vajalikke teadmisi ja väljundeid, aga ka valmistuda testideks ja eksamitöödeks.
Õpik koosneb kahest haakuvast osast, mis üheskoos loovad aluse materjalide ehituse ja nendes töötlemisel toimuvate protsesside mõistmisele.
Esimene raamat „Tehnomaterjalid“
Õpiku esimeses osas Tehnomaterjalid käsitletakse materjalide omadusi ja katsetamist, metallide ja sulamite struktuuri ja nendega seotud faasidiagramme, rauasüsinikusulameid (teraseid ja malme), nende saamist, materjali struktuuri ja omadusi mõjutavaid protsessitermotöötlust, mitterauasulameid (vasesulamid, alumiiniumisulamid jt.) aga ka mittemetalseid materjale (plastid, keraamika ja komposiitmaterjalid) kui ka materjali ja tehnoloogia valiku küsimusi.
Õpiku I osa koostajaiks on metalliõpetuse professor Priit Kulu – metallidega seotud peatükid 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 v.a. rauametallurgia (5.1.1) ja mitterauametallurgia (5.1.2), mille koostajaks on metallide tehnoloogia professor Jakob Kübarsepp ja komposiitmaterjalide tehnoloogia professor Renno Veinthal – mittemetalsete materjalide osa (peatükk. 6).
Teine raamat „Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia“
Õpiku teises osas Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia vaadeldakse põhilisi metallide töötlemise ja toodete saamisega seotud protsesse (survetöötlus, valutehnoloogia, pulbermetallurgia, keevitus-jootmine-termolõikus, lõiketöötlus, pinnatehnika, plastide, keraamika ja komposiitide tehnoloogia).
Õpiku II osa koostajaiks on professor Jakob Kübarsepp (peatükid 8, 9, 10, peatükid 11 ja 12 osaliselt), lektor Andres Laansoo (peatükid 11 ja 12), professor Priit Kulu (peatükk 13) ja professor Renno Veinthal (peatükk 14).
Toode on läbimüüdud!