Mida maailm usub?

Viis suurt religiooni
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Lastele arusaadavas lihtsas keeles selgitatakse viie suurema religiooni (kristluse, judaismi, budismi, islami, hinduismi) olemust, sarnasusi ja erinevusi. Kirjeldatakse iga religiooni päritolu, pühakirja, rituaale ja uskumusi ning palju muudki. Raamat avardab pealetükkimatul moel lapse silmaringi ja õpetab olema teiste suhtes tolerantne.
Toode on läbimüüdud!