Miis kiä´ tiidse ussisõnnu

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kivirähki Andrusõ menuromaan seto keeleh. Miis kiä´ tiidse ussisõnnu om raamat kultuuriruumi muutumisõst, vahtsõst ja vanast ni tuust, kuis vahepääl mi jätä maahha vai unõhta tuu mis om mi hinde uma, mis om mi hinde vägi. Seto kiil om ku´ hussikiil, midä mõistva viil õnnõ mõnõ´ ütsiku´ kiä´ hoitva umma. Seto keeleh kostus sjoo raamat viil erilitsõlt salaperätselt.... lugõgõ´!
Toode on läbimüüdud!