Multiperspektiivsus ajaloo õpetamisel

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kõigist Kagu-Euroopa maadest pärit õpetajad ja nende koolitajad on korduvalt rõhutanud, kui vajalikud oleksid multiperspektiivsust avavad näited, mida nad saaksid kasutada tundi andes. Kummatigi on nad märkinud, et vajavad näiteid, mis ei oleks otseselt seotud nende enda maaga. Selles raamatus toodud valik on kohandatav Kagu-Euroopa riikide olukordadele. Mõni näide on hästi tuntud, ent viis, kuidas seda käsitletakse, on uudne. Multiperspektiivsuse küsimust on arutatud ka nii stabiilsuspaktiga hõlmatud maades kui endistes Nõukogude Liidu vabariikides toimunud koolitusüritustel.

Käesolevast teejuhist saab edaspidi lähtuda kõigil õpetajakoolitusseminaridel. Autor doktor Robert Stradling on kirjutanud ka Euroopa 20. sajandi ajaloo õpetamise käsiraamatu ning jälginud stabiilsuspakti alusel Kagu-Euroopas tehtavat tööd ajaloo ja ajalooõpetuse alal. Ta on olnud paljude Euroopa Nõukogu sümpoosionide ja seminaride raportöör ning on 2003. aastal käivitatud projekti „Euroopa dimensioon ajaloo õpetamisel” juhtivkomisjoniks oleva hariduskomisjoni projektinõustaja.
Toode on läbimüüdud!