Narko

Teadmiseks õpilasele narkootikumidest, alkoholist ja tubakast
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Brošüür sõltuvust tekitavatest ainetest ja sõltuvushaigustest. Käsitletakse sõltuvushaiguste alaliike, sõltuvushaigusi tekitavaid aineid ning seadusandlikke akte, mis keelavad sõltuvust tekitavate ainete levikut. Samas on esitatud statistilised andmed sõltuvushaiguste leviku kohta ning sõltuvushaiguste ravi motivatsioonid ja esmaabi.
Brošüüri eesmärgiks on tõsta noorte teadmiste ning oskuste taset, vähendamaks sõltuvushaiguste levikut noorte hulgas.
Toode on läbimüüdud!