Õigekeelsuse käsiraamat

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kehtivast õppekavast lähtuv "Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile" annab süstemaatilise ülevaate eesti keele grammatikast. Käsitletavad teemad on:
¤ hääldus ja õigekiri
¤ vormi- ja sõnavaraõpetus
¤ sõnamoodustus
¤ tähendus-, lause- ja stiiliõpetus
Käsiraamat juhib tähelepanu veaohtudele, annab näpunäiteid riigieksami kirjutamiseks, õpetab vältima kirjandites esinevaid tüüpvigu ja toob välja omakeelsed oskussõnad paralleelselt võõrnimetustega.
Raamat sobib nii põhikoolide lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele kui ka täiskasvanutele.
Üleriigiline eesti keele, kirjanduse ja meedia ainenõukogu soovitab käsiraamatut kasutada eesti keele õpetamisel lisamaterjalina.
Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk.
Toode on läbimüüdud!