Õigekirjaõpik I-III klass

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õigekirjaõpik juhatab emakeele kõige väiksemate osakeste - häälik, täht, häälikuühend, silp, sõna - tundmaõppimise juurde. Õpiku harjutused ja ülesanded jagunevad kolme ossa: hääldamisharjutused, suulised keeleharjutused ja kirjalikud tööd.
Haridusministeerium on kinnitanud õpiku vastavaks ainekavale.
Toode on läbimüüdud!