Õiguskeel 2018

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õigusküsimusi

Kaidi Kahu. Ahistava jälitamise kriminaliseerimine Eestis – kuriteokoosseisu erakordsusest ja sellega seotud problemaatikast.
Henry Timberg. Lühimenetlusest.
Laura Kask. Küberturvalisuse seadusest.
Triinu Rennu. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusest.
Ilmar Tomusk. Võimalikud keeleseaduse muudatused ning küsimused,mis vajavad keeleõiguses lisatähelepanu.
Peter Pedak. Vähem seadusi ja paremini täidetavad välislepingud.

Ameti- ja õiguskeele arusaadavus

Aime Vettik. Selgelt ja ühemõtteliselt.
Karmen Vilms. Ülevaatlikult õiguskeelepäevast.
Eeva Attila. Seaduskeel – katsumus või võimalus? Soome seaduskeele keerdkäigud ja kuidas neist välja tulla.
Helin Kask. Mõned näpunäited, kuidas ühemõtteliselt väljenduda.

Terminid ja mõisted

Jaan Sootak. Karistusõiguse eriosa terminitest varavastaste süütegude näitel.
Albert Linntam. Kuidas tunda ära riigiabi?
Sander Põllumäe. Kontrolltehingu mõiste ja regulatsioon. Kehtivast õigusest ja vajadusest seda täiendada.

Uusi keeleuurimise meetodeid

Ingrid Sibul. Masintõlge ja eestikeelsed õigustekstid – ühe tõlkija senised kogemused Euroopa Komisjonis.
Riina Rosenfeld. Marju Taukar. Selgest keelest lugeja pilgu läbi.
Martin Aher. Faktiväited ja väärtushinnangud.
Toode on läbimüüdud!