Õigusõpetus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õpik on varem ilmunud õpiku 2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne.

Õpikus käsitletakse

- riigi ja õiguse põhimõisteid

- õigusnormi mõistet ja liike

- õigussüsteemi

- õigussuhteid

- õiguse rakendamist ja juriidilist vastutust.

Üksikutest õigusharudest vaadeldakse

- tsiviilõiguse üldküsimusi

- asjaõigust

- võlaõigust ning lepinguid

- äriõigust

- saneerimist ja pankrotiõigust

- pärimisõigust

- karistusõiguse põhimõtteid

- Eesti kohtukorraldust

- tööõiguse küsimusi käsitletakse 1. juulil 2009. a jõustunud uue töölepingu seaduse põhjal.Raamat on mõeldud õpikuna nii bakalaureuse- kui ka kraadiõppe üliõpilastele. See on vajalik raamat ka firmajuhtidele, inseneridele ja laiale lugejaskonnale, kellele pakuvad huvi õiguse põhiküsimused.
Toode on läbimüüdud!