Organisatsioonikäitumine

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Organisatsioonikäitumine on organisatsioonide juhtimise baasdistsipliin, õppeaine, mis püüab õpetada, kuidas organisatsiooni õigesti juhtida. Põhiküsimused, millega organisatsioonikäitumise valdkonnas tegeldakse, on järgmised:
¤ kuidas organisatsioon funktsioneerib efektiivselt,
¤ mis laadi suhted toetavad eesmärkide saavutamist,
¤ missugune peaks olema organisatsioonikultuur,
¤ milline struktuur toetab kõige paremini seatud ülesannete täitmist,
¤ miks on vaja kasutada meeskonnatööd,
¤ miks muudatused on möödapääsmatud.
Tähtsal kohal on käesolevas raamatus ka inimese ja suhetega seotud küsimused, mis on toonud päevakorrale ärieetika. Mitte ainult teadmised ja oskused, vaid ka moraalsed põhimõtted määravad selle, kui hästi organisatsioon funktsioneerib. Käesoleva käsiraamatu eesmärgiks on anda tulevastele juhtidele teoreetilisi teadmisi juhtimise tõhustamiseks ja arendada analüütilist mõtlemist ning praktilisi oskusi. Samuti on raamat abiks tulevastes juhtides kindlate hoiakute ja väärtuste väljakujundamisel.
Toode on läbimüüdud!