Solarise Keskus saab viieseks. Sina Qashqai päriseks!

Osta Solarise Apollost vähemalt 10 € eest ja osale täiesti uue Nissan Qashqai loosimisel! Solarise Keskuse 5. sünnipäeva kampaania kestab 1.-25. oktoobrini. 

 Solaris Keskuse kampaania „SOLARIS SAAB VIIESEKS, SINA QASHQAI PÄRISEKS” reeglid:

 

1. KAMPAANIA KORRALDAJA
1.1. Kampaania „Solaris saab viieseks, sina Qashqai päriseks” (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Solaris Keskus AS (edaspidi Korraldaja), Estonia pst. 9, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 10674030, üldtelefon 6155100, e-mail info@solaris.ee, www.solaris.ee
2. OSALEMISE TINGIMUSED
2.1. Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad vähemalt 18-aastased kodanikud, välja arvatud Solaris Keskus AS ja kampaania läbiviimisega seotud firmade (Solaris Keskuse rentnikud ja AD Angels OÜ) töötajad ja nende pereliikmed. 
2.2. Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.
3. TOIMUMISE AEG & KOHT: 
3.1. Tarbijamäng toimub 01.-25.10.2014 kõikides Solaris Keskuse kauplustes, kinodes ja söögikohtades.
4.  AUHIND JA TINGIMUSED
4.1. Tarbijamängu auhinnaks on Solaris Keskuse poolt täiesti uus Nissan Qashqai.
4.2. Võidufondi suurus on 15 000 eurot.
4.3. Auhind loositakse välja pärast kampaania lõppu, loosimine toimub 26.10.2014.
4.4. Korraldaja võtab võitjaga auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust ühe nädala jooksul pärast loosimist.
5. AUHINNA ANDMISE KORD
5.1. Auhinna võitja peab esitama Korraldajale ostutšeki, millega tarbijamängule registreeriti ja millega võit võideti.
5.2. Auhinna võitja peab tõendama oma isiku vastavust vastavalt tarbijamängus registreeritud infole.
5.3. Auhind väljastatakse tarbijamängus osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
5.4. Kampaania peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui peaauhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
5.5. Kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
6. LOOSIMINE
6.1. Alates 01.10.2014 loositakse igal kampaaniapäeval kell 15 Solaris Keskuse aatriumis välja üks finalist, kes pääseb finaalloosimisele. Kokku loositakse välja 25 finalisti. Finalistide loosimisel osalevad kõik kupongid, mis on loosimispäeval kella 15-ks laekunud Solaris Keskuse aatriumis asuvasse loosikasti. Finalistide nimed avaldatakse loosimisele järgneval päeval Solaris Keskuse kodulehel www.solaris.ee ja Facebooki lehel. 
6.2. Auhind loositakse finalistide vahel välja 26.10.2014 kell 15.00 Solaris Keskuse aatriumis. Finaalloosimisel peavad finalistid isiklikult kohal olema koos oma ostutšekiga. Finaalloosimise täpse toimumise aja ja koha annab Solaris teada finalistidele e-maili teel ja solaris.ee kodulehe vahendusel. 
6.3. Kui võitjaks osutunud isik puudub finaalloosimiselt või kui tal ei ole ette näidata ostušekki, loositakse välja uus võitja.
6.4. Võitjate nimed avaldatakse hiljemalt loosimisele järgneval nädalal Solaris Keskuse kodulehel www.solaris.ee ja Solarise Facebooki lehel.
7. OSALEMINE
7.1. Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ajavahemikus 01.-25.10.2014 ükskõik millises Solaris Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas vähemalt 10-eurone ost. Ostja saab müüjalt kupongi. Ostja peab täitma kupongi kõik väljad ning pistma täidetud kupongi Solaris Keskuse aatriumis, 0-korrusel asuvasse loosikasti. Iga üle 10-eurose ostu eest antakse 1 kupong. 
7.2. Selleks, et tõestada oma ostu sooritamist ja kindlustada oma osalemine loosimises, tuleb ostutšekk alles hoida! 
8. LISAINFORMATSIOON
8.1. Tarbijamängu auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega sularahaga.
8.2. Tarbijamängu Korraldajal on õigus küsida enne võidu väljaandmist ostutšekki, et kontrollida selle ehtsust.
8.3. Korraldaja kasutab kampaanias osalevate isikute andmeid ainult Solaris Club andmebaasis ja klubi info edastamiseks (vt Solaris Club reegleid www.solaris.ee). Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele jt. 
8.4. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. 
8.5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel. 
8.6. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.  

Tarbijamängu reeglid on kinnitatud juhatuse otsusega.
Jaanus Juss
juhatuse liige