Paguluse sirvilaudu

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Helmi Rajamaa emigreerus Rootsi 1945. aastal. Esimestel pagulasaastatel tehtud märkmed põgenemisteekonnalt ja töölaagrist Berliinis aitasid ilmavalgust näha tema esikromaanil "Varjatud südamed" (1951). Päeviku vormis "Paguluse sirvladu" annab ülevaate eesti pagulaste argi- ja pidupäevadest Rootsis aastatevahemikul 1950-1980. Pearõhk on asetatud kultuurilise iseloomuga seikadele.
Toode on läbimüüdud!