Palgaseadus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Käesoleva, palgaseaduse kommenteeritud väljaande kolmanda trüki ettevalmistamisel lähtus autor normatiivaktidest seisuga 10. juuli 1998. Üldistuste ja ettepanekute tegemisel on arvestatud voimaluse piires Tööinspektsiooni, töövaidluskomisjonide, kohtute ning ettevotete ja asutuste praktikat, samuti ametiühingute ja tööandjate seisukohti ja arvamusi. Palgaseaduse kommentaarid abistavad nii töötajaid, kes oma töö tottu tegelevad palgaküsimustega voi tunnevad huvi palga oiguslike probleemide vastu, kui ka tööandjaid, kes paratamatult peavad palgatingimustega tegelema.
Toode on läbimüüdud!