PASSWORD. Inglise-eesti seletav sõnaraamat. Lisatud e-PASSWORD CD-ROMil

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Täiendatud ja ümbertöötatud trükk. Nüüd üle 40 000 märksõna. Eesti-inglise tõlkesõnastik indeksina.

Lisatud e-PASSWORD CD-ROMil:

Iga inglise märksõna saab kuulata! Osa mõisteid ka piltsõnastikuna, grammatikalisad tabelitena.
Toode on läbimüüdud!