27. veebruaril kell 17 ootame kõiki ajaloohuvilisi Solarise Apollosse, kus toimub Reigo Rosenthali ja Marko Tammingu raamatu „Sõda enne sõda” esitlus .

Raamatust:

2010. aastal ilmunud Reigo Rosenthali ja Marko Tammingu raamat „Sõda pärast rahu: Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure ja põrandaaluste kommunistidega 1920–1924” keskendus, nagu pealkirjastki oli näha, 1920. aastate esimesele poolele.

Rosenthali / Tammingu uus raamat „Sõda enne sõda” jätkab sealt, kus eelmine raamat pooleli jäi, keskendudes eelkõige Nõukogude luureorganite Eesti Vabariigi vastasele tegevusele aastatel 1925–1940 ning Eesti vastuluure võitlusele Nõukogude luureteenistustega. Selle taustana juhitakse lugeja tähelepanu nii Nõukogude Liidus toimuvale, kui ka laiemalt Euroopas neil aastatel asetleidnud dramaatilistele sündmustele.

„Sõda enne sõda” esimene osa „Ida- ja Kesk-Euroopa maailmarevolutsiooni jalus: Nõukogude välispoliitika ideoloogilised alused ehk Molotovi-Ribbentropi pakti eellugu” (autor Marko Tamming) käsitleb tuntud teemat uudsest vaatenurgast.
Teise osa, 2/3 raamatu kogumahust, moodustab Reigo Rosenthali ülipõnevalt kirjutatud „Luurajad ja spioonid: NSV Liidu agentuurluure Eestis 1920. aastate keskpaigast kuni 1940. aastani”. Käsitlus põhineb nii Eesti eriteenistuste poolt juureldud vastuluurejuhtumite materjalidel kui ka NSV Liidu luureorganite dokumentidel, mis leiduvad Eesti arhiivides (Vene arhiivides on vastavad materjalid uurijatele kättesaamatud).

Raamatu lõpuosa (Marko Tamming) räägib nn „revolutsiooni lipukandjatest” ehk Eestimaa kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjonist ja selle töö tagamaadest.

Teos annab rohkele allikmaterjalile toetudes panoraamse pildi Eesti Vabariigist aastatel 1925–1940 ja on sellisena uudne ja vajalik raamat kõigile, kes tahavad teada tõde Eesti ajaloost. Raamat ilmub Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks.