Rahvusvaheline äri

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
"Ametikeel" on teatmeteoste sari, mis on mõeldud ameti- ja erialase inglise keele oskuse täiendamiseks sõnavara ja käibefraaside osas. Käsiraamatud koosnevad neljast osast:
1. eriala käibefraasid
2. lühiülevaade inglise keele grammatikast
3. eesti-inglise sõnavara teemade kaupa
4. inglise-eesti sõnastik

"Rahvusvaheline äri" sisaldab kõik olulisemad väljendid, mida läheb tarvis äri alal töötaval personalil arutlustes ja vestlustes mitmesugustel teemadel:
¤ majanduslikud kaitsesüsteemid
¤ valmistumine välisturu hõlvamiseks
¤ turu analüüsimine
¤ strateegia määratlemine
¤ prognoosimine
¤ turustuskampaania
¤
ekspordi ja müügivõrgu korraldamine
¤ finantseerimine
¤ lepingu sõlmimine
¤ krediiditingimused ja tarneklauslid
¤ kaupade väljavedu
¤ kindlustamine, toll jne

Inglise-eesti tähestikuline ärisõnastik sisaldab ca 2300 sõna ja sõnaühendit.
Toode on läbimüüdud!