Res Musica (nr 3)

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Res Musica on muusikateaduslik aastaraamat. Seekordne number on muusikateoreetiline ja selle teema on muusika hierarhiline analüüs, konkreetsemalt Schenkeri analüüsimeetod, mida käsitletakse eestikeelses kogumikus põhjalikumalt esimest korda.Artiklid on ingliskeelsed eestikeelsete kokkuvõtetega ja autoriteks rahvusvaheliselt tunnustatud uurijad nii Eestist kui väljastpoolt.
Toode on läbimüüdud!