303 majandustehingut raamatupidamises

Praktilised näited
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Uue raamatu eesmärk on:

• tutvustada olulisemaid muudatusi raamatupidamises, mida muudetud raamatupidamise
seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid endaga kaasa toovad;

• illustreerida valitud praktiliste näidete abil erinevate majandustehingute kirjendamist
raamatupidamises, lähtudes alates 2009. aasta algusest kehtivatest raamatupidamise
seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite redaktsioonidest.

Raamat on koostatud suunitlusega juhtidele, raamatupidajatele, üliõpilastele,
finantspraktikutele ja teistele huvigruppidele, kellel on vajadus tundma õppida ja rakendada
Eesti head raamatupidamistava.Enn Leppik (s. 1949) on lõpetanud Tartu Ülikooli 1971. aastal. Täiendanud oma teadmisi Tartu Ülikooli aspirantuuris ja Saksamaal Kielis.

Töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õppejõuna, Audiitorbüroos ELSS AS audiitorina, KPMG Estonias audiitor-partnerina. Käesoleval ajal töötab rahvusvahelist audiitorfirmade ketti Nexia International esindavas Audiitorbüroos ELSS AS juhataja-audiitorina. On samal ajal Tartu Ülikoolis külalislektor, kus peab loenguid finantsarvestusest ja audiitorkontrollist. Teeb õppetööd ka finantspraktikute täiendkoolitustel.

Enn Leppik on vannutatud audiitor alates 1990. aastast. Ta on olnud aastaid audiitortegevuse nõukogu liige. Käesoleval ajal kuulub audiitorite kutsekomisjoni koosseisu. On kirjutanud publikatsioone majandusarvestuse ja ettevõtluse valdkondades.
Товар распродан!