Электронная книга

E-raamat: Закон о прожиточном пособии

0 из 5
Оценить
Доставка: Скачивание
5,96 €
Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.
Доставка: Скачивание
5,96 €