Lapsed ja tehnoloogia: digipädevusest digimänguni. Tea ja toimeta nr. 46

Lapsed ja tehnoloogia: digipädevusest digimänguni
0 из 5
Оценить
Доставка 1-3 рабочих дня
8,98 €
Обычная цена: 9,45 €
Наличие в магазинах
Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 46. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu
kujundamisel ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel lasteaias, tutvustada õpetajate praktilisi kogemusi ja pakkuda
nõuandeid lapsevanematele.
Eelkooliealised lapsed ja tehnoloogia on valdkond, millega puutuvad kokku nii lapsevanemad kui ka õpetajad. Esineb palju eriarvamusi tehnoloogia vajalikkuse, kasutamise ja mõju osas lapse arengule. Käesolevas kogumikus on autorid esitanud põhjendatud, uuringutele tuginevat informatsiooni ja praktilisi lahendusi, et tehnoloogiakasutus oleks lapse arengut maksimaalselt toetav ning täiskasvanute poolt mõtestatud. Väljaandes selgitatakse, kuidas hinnata lapse
digipädevusi, juhendada digimängu ning mida arvestada laste erivajadusi toetava tehnoloogia kasutamisel. Kogumiku
koostajad on õpetajad, kes vahendavad oma igapäevaseid kogemusi, tuginedes erinevatele teoreetilistele käsitlustele ja
uuringutele.
Head kasutamist soovides
Tea ja Toimeta toimetuskolleegium
Tiia Õun, Lii Lilleoja ja Kerstin Kööp
Доставка 1-3 рабочих дня
8,98 €
Обычная цена: 9,45 €
Наличие в магазинах