Matemaatika gümnaasiumikursuse kordamine

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Et ees seisavad riigieksamid, siis on antud välja päris palju
erinevaid riigieksami ülesannete kogusid. Paraku on nende puhul tegemist
ülesannete kogudega, aga mitte õppematerjalidega, mis on mõeldud
gümnaasiumkursuse süstemaatiliseks kordamiseks. Käesolev raamat on
mõeldud aga just ennekõike gümnaasiumikursuse kordamiseks.

Kindlasti saab ka seda raamatut kasutada riigieksamiteks valmistumiseks,
aga samas tuleks endale aru anda – matemaatikat õpitakse ju mitte selleks, et
eksam kuidagiviisi ära teha, vaid ikka selleks, et targemaks saada ja hiljem
osata oma teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel kasutada.

Käesolevast raamatust peaks sellest olema kasu ka neile, kel on keskkool
juba lõpetatud. Selleks, et ülikoolis paremini hakkama saada, vajab
keskkoolis õpitu ju meeldetuletamist. Kui teadmistes on lünki ja paljude
keskkooli matemaatikaülesannete lahendamine käib üle jõu, siis võib
lünkade kaotamisel abi olla ka käesolevast raamatust.

Raamatus on toodud ära ülesannete lahendamiseks vajalik teoreetiline
materjal koos näiteülesannete põhjalikult kommenteeritud lahendustega.
Iseseisvaks lahendamiseks on välja pakutud 618 ülesannet.
Товар распродан!