Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis

Abiks õpetajale
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Kogumik annab ülevaate õpilaste hindamise korrast. Käsitletakse hindamise üld- ja eriküsimusi, eraldi on lahti kirjutatud hindamisega seonduv erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus.

Koostaja Mari Kadakas
Товар распродан!