Преступления нацистов и их пособников в Прибалтике (Эстония) : 1941-1944

документы и свидетельства
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Mahukas väljaanne sisaldab huvitavaid dokumente Saksa okupatsiooni päevist Eestis,
Julgeolekupolisei ja Saksa komandatuuri erinevaid instruktsioone ja korraldusi, huvipakkuvad on aga ka
pärast sõda toimunud kohtuprotsesside protokollid, kus kohtu all isikud, kes teenisid fašistlikes repressiivorganites ja otseselt osalesid massilistes arveteõiendamistes rahuliku elanikkonna kallal (sealhulgas Kesk-Euroopast deporteeritud juutide hukkamine Eestimaa pinnal), ühesõnaga KURITEGUDES INIMSUSE VASTU.
Samuti on ära toomist leidnud dokumentaalsed tõendusmaterjalid selle kohta, milline "roosiline" tulevik oleks oodanud Baltikumi rahvaid (sealhulgas ka Eestlasi), juhul kui sõjas oleksid võitjaiks osutunud fašistid.

Kogumiku teises osas on esmakordselt valguse kätte toodud dokumendid ja sõjajärgsed tunnistajate ja süüdlaste ülekuulamisprotokollid, mis käsitlevad natside käsilaste poolt toimepandud metsikusi Pihkvamaal.
Nõukogude ajal neid materjale ideoloogilistest kahtlustest lähtuvalt lihtsalt ei avaldatud.

Raamatu kolmas osa toob lugejani nimekirja 12 tuhandest Eestimaa elanikust, keda otsis taga ja jälitas Saksa okupatsioonivõim. Nimekiri on koostatud 1941. aasta lõpus kohalikelt natside käsilastelt saadud andmete alusel Gestaapo poolt ja mõeldud ametkondlikuks kasutamiseks kohalikele okupatsioonivõimu repressiiv- ja politseiorganitele. See unikaalne dokument, säilitatud ühes eraarhiivis, leiab samuti avaldamist esmakordselt. Dokumendis on ära toodud kõigi 12 tuhande tagaaetava ees- ja perekonnanimed, elukohad, sünniaastad ja põhjused, mille pärast antud kodanik tagaotsimisele kuulus.
Nimekirja lõpust leiab isik, kes eesti keelt korralikult ei valda ka väikese Vene-Eesti spetsiaalterminoloogia
sõnaraamatu, et oleks võimalik täpselt tutvuda kõigi dokumendis sisalduvate andmetega.
Nimekiri on ära toodud autentselt, säilitades üks-ühele originaali kirjapildi.
Товар распродан!