Rahvusvaheline õigus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Õigust ja selle kohaldamist mõjutavad nii poliitilised, diplomaatilised kui ka sotsiaalmajanduslikud tegurid. See värskendavalt selge ja sisutihe õpik innustab üliõpilasi vaatlema rahvusvahelist õigust mitte kui püsivat õigusnormide kogumit, vaid pigem kui pidevas muutumises olevat maailma korrastamise süsteemi. Õpik läheb tagasi rahvusvahelise õiguse algprintsiipide juurde ning on üles ehitatud nelja küsimuse ümber:
• Kust rahvusvaheline õigus pärineb?
• Kelle suhtes see kehtib?
• Kuidas selle abil konflikte lahendatakse?
• Mida see sisuliselt ütleb?
Akadeemiliselt range ja selge väljenduslaadiga lähenemine neile küsimustele muudab teemakäsitluse elavaks ja hoogsaks. Mahukas allmärkuste osa juhatab üliõpilasi põhjalikumate akadeemiliste arutelude juurde, samas kui peatükkide sissejuhatused ja lõppmärkused aitavad õpisisu kinnistada.
Товар распродан!