SÕSARSÕNA-omadussõnad. Mängude ja kaartide kogumik koos raamatuga

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kas on vajalik omada rikkalikku sõnavara ja erksat keeletaju, osata end väljendada selgelt, huvitavalt ja paindlikult? Kindlasti jah! Rikas keelekasutus annab elus suure eelise – võimaldab mõtteid paremini kirja panna, esitada suulist kõnet soravalt ja veenvalt, köita vestluspartnereid.
Lapse keelekasutuse mitmekülgne arendamine on kasulik ja vajalik ning mida varasemas eas, seda parem.
Kogumiku toredad piilujatega sõnakaardid, lihtsad, osaliselt ka naljakad mängud ning nimisõnade tabelid aitavad kõik kaasa lapse keelelisele arengule, sealhulgas sõnavara rikastamisele ja lugemisoskuse süvendamisele. Koos lapsega mängides võivad ka täiskasvanud avastada, et nendegi sõnavara võib täieneda. Armastame eesti keelt!
Eelkooli ja algklassiealistele.
Toode on läbimüüdud!