Tähtsaimad küsimused

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kuidas elada tähendusrikast elu, seistes silmitsi tundmatuga, küsib raamatus „Tähtsaimad
küsimused“ tuntud briti filosoof Bryan Magee (1930–2019).
Inimestel on põhimõtteline vajadus mõista, kes me oleme ja milline on maailm, kus elame.
Mõistus aitab sellele üksjagu kaasa, aga salapära jääb.
Magee argumenteerib provokatiivselt, et õigupoolest ei ole meil mingit võimalust hoomata
enda olemust ega leida lõplikke vastuseid ka kõige fundamentaalsematele küsimustele, ent on
vaks vahet, kas minna kaotsi päevavalges või pimedas. Magee kutsub lugejat üles kaardistama, kust jookseb mõistetavuse piir. Arutlustes toetub ta oma
peamiste filosoofiliste õpetajate nagu Locke’i, Hume’i, Kanti ja Schopenhaueri töödele.
1970.–1980. aastatel nii teles kui ka raadios aktiivselt filosoofilist mõtlemist populariseerinud Magee eelviimaseks raamatuks jäänud „Tähtsaimad küsimused“ on kokkuvõtlik, mõttetihe ja
sügavalt isiklik arutlus elu (ja surma) tähenduse üle.
Toode on läbimüüdud!