Talus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Lõbusas katsu-ja-kuula pappraamatus avaneb väikese lugeja silme ees lustlik talumaailm. Põnnid saavad paitada pehmet tallekest, vajutada kuut nuppu ja tunda ära erinevaid loomahääli.

"HOIATUS! Enne raamatu lapsele andmist eemaldage aku isolatsiooniriba
ning visake see ära.
Seade töötab kolme AG10 (1.5V x 3 = 4.5V) patareiga, mida võib vahetada
ainult täiskasvanu! Patareid on väikesed ning laps võib need alla neelata.
Laps ei tohi raamatuga enne mängida, kui patareid on nõuetekohaselt patareilaekas.
Keerake lahti raamatu tagakaanes oleva patareilaeka kruvi. Võtke patareid
ettevaatlikult välja. Paigaldage uued AG10 patareid laekasse õige polaarsusega.
Laeka sulgemiseks keerake kruvi kinni. Ärge kasutage koos uusi ja vanu
patareisid. Eemaldage alati laekast tühjad patareid. Ärge pange klemme kokku.
Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge kasutage taaslaetavaid patareisid.
Kasutage ainult AG10 või sama tüüpi patareisid.
Häälte kuuldavale toomiseks kasutatakse patareisid ja elektroonikat.
Need sisaldavad aineid, mis võivaid olla keskkonnale kahjulikud. Raamatut
ei tohi visata olmeprügi hulka; see tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
"
HOIATUS! "HOIATUS! Enne raamatu lapsele andmist eemaldage aku isolatsiooniriba
Toode on läbimüüdud!