Talv

Esimene kooliraamat
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Ainenõukogu soovitab kasutada "Esimest kooliraamatut" õppematerjalina I klassis. Raamatus käsitletakse erinevaid teemasid.
Koduloo ja loodusõpetuse teemad:
Soojus- ja valgusallikad. Päike, Kuu ja Maa. Aja mõõtmine: aastaajad, kuud, öö ja päev. Sport ja tervishoid. Meie riik. Perekond - inimeste suhted, kodused tööd ja elukutsed, tähtpäevad. Meeleorganite tegevus ja tervishoid.
Matemaatika teemad:
Arvud 11-20; arvude ehitus ja seosed. Ühekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 20 piires. Mõõtmine. Pikkusühikud sentimeeter ja meeter. Kilogramm ja liiter. Kroon ja sent. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine joonise abil.
Emakeele teemad:

Häälikanalüüs. Sõna mitu tähendust. Sõnapere. Vastandsõna. Riim. Suur algustäht nimes, pealkirjas ja lause alguses. Lauseõpetus. Erinevad lihtsamad tekstiliigid.
Muusikaõpetuse teemad:
Rütmi märkimine ja lugemine. Meloodia liikumise kujutamine. Muusika meie kodus: meie ühine muusika ja minu muusika. Vastandid kiireaeglane, kõrge-madal, kurb-rõõmus. Repertuaaris on eelistuses rahvalaulud, laulumängud ja muu traditsiooniline eesti laste lauluvara.
Toode on läbimüüdud!