Kiika sisse

Tartu kunstis

Siin me elame
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Antud kunstiraamatusse teoste valimisel on lähtutud soovist tutvustada võimalikult laiahaardeliselt eri põlvkondade kunstnike käsitlust Tartust. Esindatud on Pallase kunstikooli võtmeisikud, õpingute ajaks Tartusse pöördunud kunstnikud, legendaarsete pedagoogide vaimus õppinud järelpallaslased ning elavad klassikud. Eriilmeline teoste valik pakub nii äratundmisrõõmu kui ka üllatusi ning kinnitab tõdemust, et kauneim linn on Eestis Tartu.
Raamat on valminud E-Kunstisalongi 25. sünnipäevaks. Nende aastate jooksul on galerii järjepidevalt keskendunud kunstiteoste tutvustamisele ja populariseerimisele ning seeläbi elavdanud kodumaist kultuurimaastikku.
Toode on läbimüüdud!