TEA Koolisõnastik. Vene-eesti + CD-ROM

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Русско-эстонский словарь

¤ ca 15 000 märksõna

¤ sisaldab koolisõnavara

¤ palju väljendeid ja näiteid

¤ temaatilised illustratsioonid

¤ rikkalik lisaosa:


Nimisõnade sugu; sõnamoodustus; nimisõnade ebareeglipärasused mitmuse moodustamisel;
nimi-ja omadussõnade käänamine; isiku- ja kohanimede käänamine;
omadussõnade arv ja sugu; omadussõnade lühike ja pikk vorm; omadussõna ja määrsõna võrdlusastmed;
põhi- ja järgarvsõnad; asesõnad; tegusõnad; kesksõnade moodustamine; eessõnad;
aastaajad, kuud, kuupäevad ja nädalapäevad; loomad ja nende pojad; riigid, rahvad ja keeled; ametid; Venemaa tähtsamad pühad.


Vene-eesti koolisõnastik on TEA kirjastuse sõnaraamat, mille peamiseks sihtgrupiks on vastavat võõrkeelt õppiv koolilaps põhikoolist kuni gümnaasiumini.
Sõnastik on lihtsa ja selge ülesehitusega, iga märksõna juures on väljendid ja kasutusnäited, grammatiline informatsioon ja sõnarõhud.

Sõnastikku kasutades on õpilasel kohe arusaadav, kuidas ja millises kontekstis seda sõnavara kasutada. Eestikeelseid vasteid lisades on silmas peetud sõnavara, mida koolis kasutatakse, lisa- ja kõrvaltähendusi pole antud, et mitte koormata õpilast liigse infoga.
Toode on läbimüüdud!