Tere, maailm! 3. klass, 1. osa

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Nii nagu õpikud ja töövihikud "Tere, kool" I klassile ja "Tere, sõber" II klassile, on ka käesolevad väljaanded koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja selle põhjal loodud kümblusspetsiifilisest õppekavast. Mõeldud on õpik eelkõige muukeelsetele III klassi õpilastele eesti keele õppimiseks keelekümblusklassides, aga on hästi kasutatav ka tavaklassides.
Õpik koosneb neljast teemast, I poolaasta iga kuu jaoks üks: mina ja teave; kultuur minu ümber; muistendid, legendid, lossid ja kindlused; jõulukombed meil ja mujal.
Õpikus on teemade kaudu integreeritud ka teised õppeained. On kasutatud mitmesuguseid töövõtteid: ajurünnakud, loov- ja mõtlemis- ning aktiivmeetodil ülesanded.
Õpik ja samanimeline töövihik toetavad teineteist.
Haridusministeerium kinnitab, et õpik vastab riiklikule õppekavale.
Toode on läbimüüdud!