Test- und übungsbuch

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik on koostatud saksa keele õpetajate aktiivi palvel. Et õpetajad on õppetöös tundnud puudust saksa keele testidest ja kontrolltöödest, aga ka harjutusmaterjalist, siis otsustati, et aktiivi liikmed toovad käesoleva kogumiku jaoks nii harjutamiseks kui ka teadmiste kontrollimiseks endakoostatud ülesandeid.
Toode on läbimüüdud!