Tšernobõl. Reporteri pihtimused

0 viiest
Hinda
Toode on väljamüüdud!
Autori kommentaaridega fotoraamat. Fotograaf Igor Kostin on Tšernobõli
katastroofi peatunnistaja. 26. aprillil 1986. aastal, vaid mõni tund pärast
plahvatust, lendab ta üle tuumajaama. Kiirgus on nii tugev, et negatiivid
muutuvad mustaks. Päästa suudetakse ainult üks foto ja see levib üle
maailma. Igor Kostin pildistab õnnetuse likvideerimist ning pärast kahekümne
aasta jooksul tuumajaama ja seda ümbritsevat keelutsooni.
Toode on väljamüüdud!