Tsiviilseadustik 2023

5 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik “Tsiviilseadustik 2023” sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 2023. aasta 1. veebruari seisuga. Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid”, sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva viie seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse, abieluvararegistri seaduse ning rahvusvahelise eraõiguse seaduse. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet alati toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.
Toode on läbimüüdud!