Tundeelu- ja Käitumishäired

Lastel, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud
0 viiest
Hinda
Tarne 7-14 tööpäeva
15,15 €
Tavahind: 15,95 €
Saadavus kauplustes
Sarjas „Lapsevanem loeb” vaadeldakse lähemalt mitmeid
tervisega seotud vajadusi ning seisundeid, mida sageli
seostatakse lastega, keda on väärkoheldud või hooletusse
jäetud. Potentsiaalsed lapsendajad ja hooldajad seisavad sageli
silmitsi olukordadega, milles nad peavad otsustama, kas
pakkuda peret lapsele, kellel on terviseprobleem või erivajadus,
mille kohta on teavet vähe ning puudub kogemus. Niisuguses
olukorras olles pole otsuste langetamine kerge. Kuhu pöörduda
usaldusväärse info saamiseks? Mida diagnoos tegelikult
tähendab ja mis on nende „siltide” taga, millega
asendushooldusel olevaid lapsi sageli märgistatakse? Käesoleva
seeria käsiraamatud käsitlevad neid küsimusi. Iga raamat
kirjeldab, mida tähendab olla lapsevanemaks erivajadusega või
tervisehäirega lapsele. Lapsendajad ja hooldusvanemad
kirjeldavad olukorda „nii, nagu see on”, jagavad oma kogemusi
ning annavad kasulikke nõuandeid. Iga raamat on
kombinatsioon ekspertide informatsioonist ning vahetutest
kogemustest, mis aitavad lugejail jõuda olukordade mõistmiseni
ning teha teadlikke otsuseid. „Lapsevanem loeb” seeria
käsiraamatud on suureks abiks lapsendajatele, eestkostjatele ning hooldusperedele, samu sotsiaaltöötajatele ning ringkondadele, kus tegeletakse laste asendushooldusega või nende laste tervisega, keda on väärkoheldud või hooletusse jäetud.
__________
Käesolev raamat puudutab emotsionaalsete probleemide ja
käitumisraskustega ning erivajadustega lapsi, kes on
lapsendatud või hooldusele võetud. Raamatus selgitatakse
lühidalt tundeelu- ja käitumisraskuste termineid ning sedagi,
mida need laste jaoks tähendavad: sümptomid, prognoosid ja
ravivõimalused on välja toodud selgelt ja lihtsalt. Kirjeldatakse,
kuidas tundeelu- ja käitumisraskused lapse arengut mõjutavad,
milliseid probleeme võib nende seisundite puhul lastel ette tulla
näiteks õppimises ning kust ja kuidas emotsionaalsete
probleemide ja käitumisraskustega lastele abi saada. Raamatu
teises osas jutustavad oma lood Lorna Miles ning Jess ja Paul
Gethin. Nad jagavad kogemusi tundeelu- ja käitumisraskustega
laste kasvatamisest ning räägivad, kuidas see nende pere
igapäevaelu mõjutanud on.
Autorist
Dr Dan Hughes on suurema osa oma arstina töötatud aastatest
pühendanud laste ja noorukite tõsiste tundeelu- ja
käitumisprobleemide ravimisele. Tema ravi on perekeskne, mis
tähendab, et lapsevanemad on aktiivselt kaasatud laste ravisse
ja tegelevad ka ise oma kiindumuskogemustega. Dr Hughes
töötab peamiselt hooldus- ja adoptiivperede laste ning nende
hooldajate ja kasuvanematega ning toetub suuresti kiindumus-,
intersubjektiivsus- ja traumateooriatele ning teadustöödele.
Dan on välja töötanud ravimudeli, mida ta ise nimetab
kahehaarmelise arengu psühhoteraapiaks (Dyadic
Developmental Psychotherapy) ehk kiindumussuhetele
keskenduv teraapia (Attachment Focused Family Therapy). Dr
Hughes on paljude raamatute ja artiklite autor, näiteks
„Building the Bonds of Attachment“ (2006); „AttachmentFocused Parenting“ (2009) ja „Attachment-Focused Family
Therapy Workbook“ (2011). 2012. aastal ilmus tema luuleraamat
„It was that One Moment…“ (2012), mis keskendus neile lastele
ja peredele, kellega ta on tööd teinud. 2012. aastal ilmus lisaks
raamat „Brain-Based Parenting“, kaasautor Jon Baylin ja
„Creating Loving Connections“, kaasautor Kim Golding.
www.danielhughes.org
Tarne 7-14 tööpäeva
15,15 €
Tavahind: 15,95 €
Saadavus kauplustes