Ühiskonnaõpetus II

Õpik gümnaasiumile
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Ühiskonnaõpetuse õpiku kaks osa vastavad kahele kohustuslikule gümnaasiumi ainekursusele. Ka sisuliselt ülesehituselt järgib õpik ainekava teemajaotust ning mahtu. Selliselt jaguneb õpiku teine osa kaheks üldpeatükiks, milleks on „Ühiskonna majandamine“ ja „Maailma areng ja maailmapoliitika“.
Sidusalt ja praktiliste näidetega varustatult tulevad käsitluse alla teemad nagu majanduse tsüklilisus, tööturu toimimine, ülemaailmastumine, rahvusvahelise konflikti olemus, rahvusvaheline õigus jpm.
Õpiku autoriteks on tunnustatud ekspert Maris Lauri ja erialateadlased Tartu Ülikoolist Heiko Pääbo ja René Värk.
Õpiku koostamise peamiseks eesmärgiks on seatud kriitilise mõtteviisi arendamine õppijas ja huvi tekitamine demokraatlikes protsessides osalemise suhtes.
Toode on läbimüüdud!