Ühiskonnaõpetuse töövihik 6 kl

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
6. klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste õppeainetega nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainetega sidumist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Nagu õpiku, nii ka töövihiku koostamisel on lähtutud uuest põhikooli riiklikust õppekavast. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus saavad õpikus käsitletud kesksed mõisted seostatud ja kinnistatud erinevate ülesannete kaudu.
Toode on läbimüüdud!