Ülesandeid ettevõtte rahandusest ja finantsjuhtimisest

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Käesolevas kogus on ära toodud ülesanded, mida autorid on eri aastatel rahanduse kursuse õpetamisel kasutanud.
Erinevalt paljudest teistest ülesannete kogudest puuduvad siin teooria kokkuvõtted rahanduse eri osade alguses. Kuna paljudes valdkondades ei ole üldkasutatavat terminoloogiat välja kujunenud, pole ka ülesannete koostamisel terminoloogilist ühtsust taotletud.
Toode on läbimüüdud!